Zgodnie z zapowiedziami w 'Przecinku' zapraszamy na quiz z wiedzy o przyszłym Bohaterze Hufca Otwock. Każdy będzie mógł wygrać w nim płytę Powstanie Warszawskie zespołu LAO CHE.
Konkurs jest tylko dla członków Hufca ZHP Otwock.
Pytania w wersji wideo zostały nakręcone 3 maja 2008 roku. Zadają je harcerze 5 DHS "LEŚNI": Przemek Firląg, Michał Janus i Michał Płuciennik. Przygotowanie: Karolina i Mirek Grodzcy.
width=32
Franciszka Balcerowicz - wspomnienia
Prócz „Biuletynu Informacyjnego” (tych egzemplarzy najwięcej), przekazywano jeszcze kilka tytułów. Pocztę przekazywałam \\\"Stanisławowi\\\" - zastępcy dowódcy.
Prasę w swoim mieszkaniu przy ul. Leśnej 8 przygotowywałam wg otrzymanego rozdzielnika, pakowałam w paczki i doręczałam komu należy wraz z korespondencją - roznosząc sama adresatom lub przekazywałam zgłaszającym się po odbiór - najczęściej podchorążym (słuchaczom podchorążówki Armii Krajowej).

Czytaj dalej...

width=32
Tajne nauczanie w Otwocku - Franciszka Balcerowicz
Tajne nauczanie w Otwocku: Trudno jest dziś odtworzyć dzieje każdego dnia tygodnie, miesiąca i przedstawić dokładnie. Ale pozostała mi w pamięci bohaterska postawa dzieci, kiedy z narażeniem siebie szły z polskimi książkami (nieraz bez) pojedynczo do mojego prywatnego mieszkania przy ul. Leśnej 8. Zaznaczam, że nie opuszczały zajęć lekcyjnych ha godzinach tajnego nauczania, którego byłam członkiem powołanym przez p. Wacława Brzezińskiego, kierownika szkoły nr 3 w Otwocku - przewodniczącego T.O.N. (Tajnej Organizacji Nauczycielskiej) i łącznikiem tajnego nauczania na m. Otwock.

Czytaj dalej...

width=32
Bogdan Czaplarski - szkic walki
Bogdan Czaplarski: Podrzucaliśmy ulotki, pisaliśmy i malowaliśmy na murach i chodnikach następujące napisy: Polska zwycięży, Pawlak pomścimy, znak „Kotwicy”, Oktober 1918, Alles kaputt. Miałem możność obserwować jak komendant miejscowego gestapo SS hauptsturmfuhrer Schlicht w 1943 r. osobiście nadzorował zmywanie napisów Oktober 1918. Akcja o kryptonimie „Oktober” skutecznie nękała wroga. Polakom przypominała o aktywności ruchu podziemnego.

Czytaj dalej...

width=32
Feliks Maksajdowski - wspomnienie
Feliks Maksajdowski: Wykonaliśmy 20 sztuk małych woreczków z papieru z czarną farbą. Przyszykowaliśmy dwie proce na naciąg gumowy. Wieczorem tuż przed godziną policyjną ogrodami przedostaliśmy się na róg Kościelnej i Kościuszki gdzie znajdowała się willa. W mroku widać było maszty z flagami. Naokoło budynku chodził wartownik uzbrojony w pistolet. Obliczyliśmy, że jego przemarsz trwał 7 minut.

Czytaj dalej...

width=32
Feliks Borodzik - informacja o działalności
Feliks Borodzik: Zajęcia często wizytował \"Roman\" angażując się w osobiste prowadzenie zajęć. Oprócz zajęć w sekcji odbywały się ćwiczenia większych zgrupowań w lasach na północ od osi Józefów - Emów /t.zw. wzgórze 102/, na których spotykaliśmy podobne sekcje z Pruszkowa, Piastowa i inne. W ćwiczeniach brało udział 20 do 80 ludzi. Prowadził je \"Roman\" z pomocą instruktorów. Odbywały się one w niedziele, lub w nocy z soboty na niedzielę.

Czytaj dalej...

width=32
Władysław Frycz - wspomnienia
Władysław Frycz: W internacie powstało kilka zastępów. Ja zostałem zastępowym najmłodszej grupy. Młodość nasza była prawdziwym kompleksem, bo czekaliśmy na awans do grupy która otrzymywała przydziały do różnych oddziałów AK. Internat RGO w Otwocku był przystanią do spotkali, ćwiczeń oddziałów AK. Decydowało o tym dobre połączenie z Warszawą koleją elektryczną i ciuchcią.

Czytaj dalej...

width=32
Cezary Burkiewicz - moja działalność konspiracyjna
Cezary Burkiewicz: Do organizacji harcerskiej wstąpiłem w Otwocku w maju 1943 roku mając 9 lat. Należałem już wtedy do zespołu ministrantów ks. Raczkowskiego przy kościele w Otwocku. Mieszkałem na ul. Samorządowej nr 36 dawna POW w jednym domu z Januszem Matoskiem, ps. „Jastrzębiec”. On też wciągnął mnie do organizacji \"Szare Szeregi\" - do drużyny im. Zawiszy Czarnego i odebrał ode mnie przysięgą o zachowaniu tajemnicy.

Czytaj dalej...

width=32
Ks. hm. Jan Raczkowski - wspomnienia
Jan Raczkowski: Przyrzeczenie odbywało się zawsze bardzo uroczyście. Na dużej polanie gdzieś pod Mlądzem na ręce przybyłych władz harcerskich składało Przyrzeczenie kilkunastu chłopców. Przeżycie niezapomniane. Kiedyś na takiej polanie - mimo obstawy - pojawił się gospodarz z furmanką. Ktoś z nas podbiegł, by go ostrzec przed „gadaniem”. A gospodarz płakał! „Dzielne chłopaki i polska flaga!” - tyle mógł powiedzieć.

Czytaj dalej...

width=32
Szare Szeregi w IV Rejonie Armii Krajowej (AK) Fromczyn
Szare Szeregi w IV Rejonie Armii Krajowej (AK) Fromczyn: 13 stycznia 1944 r. Jerzy Gołoński, jako przedstawiciel Szarych Szeregów, podpisał z przedstawicielem sztabu IV Rejonu AK protokół o współpracy Szarych Szeregów ze \"Składem Fromczyn\"2. Z ramienia sztabu Rejonu podpisał go \"Sekretarz Składu\" Wroński. Na mocy tego porozumienia starsi chłopcy, w wieku 16-18 lat, byli przekazywani do służby w AK. Organizacyjnie zachowywali integralność z szarymi Szeregami, taktycznie podlegali dowódcom AK.

Czytaj dalej...

width=32
Przemysław Górecki - \"Kuropatwa\"
Przemysław Górecki: Znakiem rozpoznawczym była w lewej klapie marynarki szpilka z czerwoną główką. Po wzajemnym zauważeniu tego szczegółu, przyjezdny poszedł za pilotującym go młodym przewodnikiem. Spotkanie w internacie przeciągnęło się późnych godzin nocnych. W czasie narady – wspólnie z żołnierzami AK – stanowiliśmy obstawę terenu.

Czytaj dalej...

width=32
Jerzy Gołoński - \"Długi\"
Jerzy Gołoński: Koleje jego losu i harcerskiej służby wiodły przez Wołyń, Łódź, Chełmno aż do Torunia. Tu po pierwszej wojnie światowej, jako drużynowy drużyny imienia Mikołaja Kopernika, poprowadził pierwszy samodzielny obóz w Turzynie. Po ukończeniu w Toruniu seminarium nauczycielskiego podjął prace zawodową, którą łączył z harcerską służbą. Jego „Czarna Trzynastka” jako najlepsza drużyna reprezentowała Chorągiew Pomorską na Zlocie Narodowym ZHP w Spale w 1935 r. przedwojenny dorobek wychowawczy druha Gołońskiego uhonorowano Srebrnym Krzyżem.

Czytaj dalej...

width=32
Notatka o działalności SzSz w internatach i schroniskach RGO
Na terenie internatów, schronisk i świetlic organizowanych na terenie Warszawy i okolicy początkowo  przez Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej (SKSS), a następnie przez Radę Główną Opiekuńczą (RGO) drużyny „Zawiszaków” powstawały w wyniku zatrudniania w tych środowiskach przedwojennych instruktorów ZHP i  instruktorów Szarych Szeregów, bądź też organizowane samorzutnie drużyny, były podporządkowane Szarym Szeregom.

Czytaj dalej...

 
Informacje podstawowe
Miejsca
Osoby
Wydarzenia
Konspekty zbiórek
Pomoce metodyczne
Pomysły na gry
Osoby odpowiedzialne
Przebieg akcji
Zmiany na stronie

48/4
Bohater na Zjeździe Hufca
10 stycznia 2009:

Bohater na Zjeździe Hufca
6 października 2007:
© KR MEDIAPogodny CMS